Condicións da oferta - Plan Fixo Gas

 
Plan Fixo Gas

10% de desconto aplicable no termo variable do gas natural para tarifas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 durante os 12 primeiros meses de contrato. Oferta válida para clientes que contraten a electricidade e o gas con Naturgy Iberia S.A. coas tarifas referidas antes do 15/04/2020. O prezo que se detalla considera o valor das peaxes e canons polo acceso de terceiros ás instalacións gasistas vixentes en decembro de 2015, segundo o establecido na Orde TEC/1367/2018. As variacións que se produzan nas peaxes de acceso, cargos, tributos e/ou calquera outro imposto que sexa de aplicación, mesmo os de nova creación, repercutiranse ao cliente á alza ou á baixa segundo proceda.


 Condicións xerais do contrato de enerxías e servizos (PDF 58 kB)