Pla Gas a Mida

Tarifa 3.1

Terme fix: 5,50 €/mes/client
Terme variable: 5,67756 c€/kWh

Tarifa 3.2

Terme fix: 10,14 €/mes/client
Terme variable: 4,45806 c€/kWh

Tarifa 3.3

Terme fix: 54,22 €/mes/client
Terme variable: 4,04316 c€/kWh

Tarifa 3.4

Terme fix: 80,97 €/mes/client
Terme variable: 3,76416 c€/kWh

* Preu final amb el 10% de dte. en el terme variable aplicat.