En les Tarifes EcoEasy de llum es garanteix que NTGY adquirirà un volum d'energia renovable que equivaldrà al consum de les Tarifes EcoEasy Luz. NTGY disposarà d'uns certificats de garantia d'origen de l'energia (GdO) i el client podrà consultar l'aplicació dels mateixos a la seva CUPS a través la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (www.cnmc.es).

En les Tarifes EcoEasy de gas es garanteix que NTGY neutralitzarà el 100% de les
emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (CO₂, CH4 i N2O) equivalents al consum de les tarifes EcoEasy Gas a través de l'adquisició i compensació voluntària dels certificats de reducció d'emissions (CERs). El procés de compensació d'emissions amb CERs serà realitzat en el Registre Europeu d'Emissions i serà verificat i certificat per AENOR. El client podrà sol·licitar el Certificat del CO₂ compensat a través del telèfon d'atenció al client.​