Dona els teus Euros Naturgy a l’Associació Día Solidario


A l’Associació Día Solidario considerem que la millor manera d’ajudar les persones dels països en desenvolupament és que puguin valer-se per si mateixes i aconseguir així el seu dret a una vida digna. Per aquesta raó, des de la nostra creació l’any 1997, desenvolupem projectes en les àrees geogràfiques on és present el Grup Naturgy, adreçats als col·lectius més desfavorits, com ara els nens i els joves, a qui donem suport en el seu desenvolupament formatiu i educatiu.

Cada any financem un projecte educatiu amb un dia de sou a l’any que els empleats del Grup Naturgy donen voluntàriament. El Grup Naturgy dobla la quantitat donada pels empleats i assumeix totes les despeses de gestió.

Cada any, un projecte de solidaritat. Ja som més de 1.500 persones sòcies d’aquesta iniciativa. L’evolució del fons durant aquests anys ha estat molt positiva, cosa que ens permet cada vegada finançar projectes de més importància. Alguns dels països on hem desenvolupat projectes els darrers anys són Xile, Mèxic, el Marroc, Panamà, l’Argentina o el Brasil, sempre centrats en l’àmbit de l’educació infantil i juvenil.

Pots donar els teus Euros Naturgy trucant al telèfon 900 100 251.