- Naturgy
Per a sol·licitar el canvi de titular, també pots fer-lo per email a les següents direccions, depenent de la tipologia de client que siguis:
Aquesta és la documentació que has d'enviar per a sol·licitar un canvi de titular:
 • Nom i cognoms.
 • Document d'identitat.
 • Direcció completa de l'habitatge o local o número de contracte o referència.
 • Adreça de correspondència o correu electrònic
 • Dades bancàries
 • Telèfon de contacte
 • Lectura del comptador.
 • Document que acrediti la data des que la que sóc usuari efectiu del subministrament: Escriptures, contracte de compra-venda, contracte de lloguer, sentència de divorci, herència o certificat de defunció en el cas que el titular actual hagi mort.
 • Document acreditatiu de la titularitat de la línia d'Alta tensió i el centre de transformació: Només presentar si s'és titular de la instal·lació d'alta tensió.
 • Certificat de les Instal·lacions Elèctriques (CIE): Només presentar quan: 
  • Hagi canviat l'ús comercial del subministrament.
 • La instal·lació superi els 20 anys (baixa tensió) o els 5 anys (alta tensió) i distribuïdora comprovi que no compleix les condicions tècniques i de seguretat reglamentàries.

argssite - GNF