cid es 1477710140624

- Naturgy

URLPROV /ca/ca_es_modal_cups_pagina

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Contenido

CABRESTY 1477710140624 TEMPLATE GNF_Contenido

El CUPS és l'identificador del punt de subministrament d'energia.
Pots trobar-ho en la teva última factura, en l'apartat de dades relacionades amb el subministrament.

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1477710140624

argssite - GNF