- Naturgy
Càlcul de 2 € al dia amb Easy Llum i Gas


Llum
Calculat amb un consum elèctric mitjà de 2.450 KWH/any, que equival a 6,71 kWh/dia, pel preu del Terme Variable d'electricitat (impostos inclosos) de 0,134818 €/kWh, que equival a 0,90 €/dia (impost elèctric i IVA inclosos) o a 27,52 €/mes (impost elèctric i IVA inclosos).
Gas
Calculat amb una tarifa Easy Mini Gas i amb consum mitjà de gas de 2.814 KWH/any, que equival a 7,71 kWh/dia, pel preu del Terme Variable de gas (impostos inclosos) de 0,062121 €/kWh, que equival a 0,48 €/dia (impost d'hidrocarburs i IVA inclosos) o a 14,57 € / mes (impost d'hidrocarburs i IVA inclosos).

argssite - GNF