Facilitats de pagament - Naturgy - Comunitat propietaris

Facilitats
de pagament

La teva comunitat de veïns amb
una quota fixa cada mes.


Pla de Pagaments Fixos

Passa 11 mesos amb la mateixa quota

 

Calculem la teva quota fixa.

Farem una estimació del consum anual, segons el consum històric de l'empresa, i cada any el revisarem i adaptarem.

Paga el mateix cada mes.

Es paga un preu fix mensual amb una regularització anual. Gaudeix 11 mesos d’una quota fixa i el dotzè mes amb una  regularització de les factures. 

Quota de regularització.

A la factura del mes 12 calcularem la diferència entre l’import pagat durant els 11 mesos anteriors i l’import total del consum real.

Rep la diferència. 

Si els imports de consum real són menors que els pagaments fets durant els 11 mesos anteriors, et tornem la diferència resultant.  

El més còmode per a comunitats

Totes les facilitats que pugui tenir una comunitat sempre són ben rebudes.

Amb les facilitats de pagament que t’oferim per a comunitats de veïns les factures arriben amb un preu fix mensual durant 11 mesos, i una regularització anual al final de l’any.Per calcular l'import de la quota fixa d’electricitat o gas farem una estimació del consum anual, segons el consum històric i l'equipament de la comunitat. Cada any la revisarem per adaptar-la als teus hàbits de consum. La quota de regularització és la diferència entre l’import pagat durant els 11 primers mesos il’import total del consum real al final del mes 12.

Sol·licita ja el teu Pla de pagaments fixos


Per tenir en compte...


 El Pla de Pagaments Fixos també és aplicable a subministraments de gas natural. 

 Per beneficiar-te d'aquests avantatges s'han d'efectuar els pagaments a través d'una domiciliació bancària.  

 Es poden acollir a aquest pla els subministraments de gas natural amb tarifes 3.3 i 3.4 i els subministraments d'electricitat amb tarifes 2.1 A i 2.1 DHA.
 

Consells

Com contractar

rgpdactive desactivado

argssite - GNF