Seguretat de la teva instal·lació - Naturgy - Comunitat propietaris

URLPROV /ca/comunitat_propietaris/ajuda_i_contacte/consells_de_seguretat/seguretat_de_la_teva_installacio

Consells de
seguretat per a
la teva comunitat

Instal·lació de gas i electricitat

Com pots mantenir la instal·lació de gas i electricitat en bon estat

Conèixer i entendre els riscos associats a les instal·lacions de l'electricitat i el gas farà que les comunitats siguin entorns segurs i més confortables. Per eliminar possibles fonts de risc n'hi ha prou amb aplicar un conjunt de bones pràctiques i la normativa vigent.

Consells de seguretat per a instal·lacions de gas

Consells de seguretat per a instal·lacions elèctriques

Talla la llum de la comunitat davant de qualsevol incidència

 • Cuadro eléctrico

  Comprovació

    L'interruptor general i el quadre de comandament han d’estar situats en punts de fàcil accés.

    La tensió dels electrodomèstics i dispositius informàtics ha de ser l'adequada.

    És convenient que els llums es mantinguin lluny de parets i cortines.

    El diferencial ha de funcionar correctament. Altrament, és necessari posar-se en contacte amb un instal·lador electricista autoritzat.

 • Interruptor

  Manipulació

    Electrodomèstics o dispositius informàtics: si es manipulen equips elèctrics cal apagar-los abans i després desendollar-los estirant la clavilla aïllant, mai el cable.

    Interruptors automàtics: és aconsellable no manipular els interruptors automàtics perquè funcionin lliurement en cas de fallada en la instal·lació.

    Connexions múltiples: sempre s'ha d'utilitzar un endoll per a cada receptor a fi d'evitar el sobreescalfament.

 • Enchufe

  Precaucions

    Els aparells amb cables pelats, clavilles trencades o endolls deteriorats no s'han d'utilitzar.

    Si un dispositiu enrampa, treu fum o desprèn una olor inusual, crida un tècnic especialista.

    Les pantalles i els recorreguts de cable no s'han de col·locar al costat d’un focus de calor.

    Evita que el personal de l'empresa toqui els equips elèctrics amb les mans o els peus molls.

Confiança i seguretat a la teva comunitat

Tens una emergència? Vetllem per les teves instal·lacions

 • Inspección periódica

  Inspecció periòdica
  Visita de diagnòstic i conservació

  Totes les instal·lacions de gas natural passen inspeccions periòdiques obligatòries per garantir un aprofitament òptim de l'energia i tenir la màxima seguretat possible. Aquesta comprovació la fan les empreses instal·ladores habilitades o la teva empresa distribuïdora de gas natural. 

  Per saber-ne més
 • Emergencias


  Emergències
  Reparacions urgents en cas d'emergència

  Tens algun tipus de problema amb la teva instal·lació elèctrica o de gas a la teva comunitat? Posem a la teva disposició un Servei d’Atenció d’Urgències continuat per solucionar els desperfectes tan aviat com sigui possible. El nostre equip de professionals solucionarà la teva avaria!

  Per saber-ne més 

 

Gasconfort


Solucions amb gas natural per a la teva comunitat


Per saber-ne més

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,1477713993247

IDSPAGE - 1477493497799

argssite - GNF