Condicions de l'oferta - Servihogar

El desplaçament del servei de reparació es realitzarà en el termini de temps més breu possible des de la recepció de l'avís, que en tot cas serà inferior a tres hores. No obstant això, Naturgy Iberia, S. A. quedarà eximida de complir amb aquest termini quan concorrin situacions geogràfiques, climatològiques o de força major que impedeixin el seu compliment, en aquest cas es contactarà amb el client a l'efecte d'informar-li de les mateixes. El servei de reparació amb intervenció urgent (<3 hores) tindrà una manca de 15 dies des de l'entrada en vigor del contracte.
Preus amb IVA inclòs i vigents fins al 31/01/2021. Per a Canàries no s'aplica IVA, s'afegeix el IGIC sobre el preu basi.
El preu del servei és de 57,50 €/any (IVA inclòs), facturat en quotes mensuals de 4,79 € (4,31 €/mes amb 10% dte.).

 

Oferta Serveis

Oferta consistent en un descompte del 10% en el PVP del servei durant el primer any per a clients que tinguin contractada alguna energia (llum o gas) amb Naturgy Iberia, S.A. i que contractin un servei de Servihogar a través de la web www.naturgy.es.
Vàlida només per a noves contratacions de Servihogar amb Naturgy Iberia, S.A. Oferta vàlida fins el 29/02/2020. Consulta preus dels serveis en aquesta mateixa web.