• La nostra estratègia en canvi climàtic

     

Centrals de cicle combinat

Cicles combinats

Les centrals de cicles combinats de gas natural són les tecnologies de generació d'origen fòssil més netes: tenen un alt rendiment i emeten menys gasos d'efecte hivernacle.

Protegim la biodiversitat

Protegemos la biodiversidad

Conscients de la influència que té la nostra activitat a l'entorn natural en què es desenvolupa, promovem iniciatives de protecció de la natura i cura de la diversitat biològica.

Notícies de medi ambient