La nostra activitat i l'entorn

Sostenibilitat i Biodiversitat

La creixent preocupació per la degradació ambiental del nostre planeta ens condueix a establir estratègies que facin sostenible el creixement necessari per atendre la demanda dels nostres clients.

La nostra estratègia en sostenibilitat i biodiversitat

La nostra estratègia en sostenibilitat i biodiversitat

Per preservar l'entorn de les nostres instal·lacions, hem definit una estratègia per minimitzar els efectes adversos sobre els ecosistemes i fomentar la conservació de la biodiversitat.

El nostre compromís per la conservació de la biodiversitat

El nostre compromís per la conservació de la biodiversitat

Ens comprometem a protegir la biodiversitat mitjançant una gestió ambiental preventiva i el desenvolupament d'actuacions de restauració, rehabilitació i conservació d'espais naturals.

La petjada ambiental de la nostra activitat

La petjada ambiental de la nostra activitat

Quantifiquem els impactes ambientals imputables a totes les activitats de la nostra cadena de valor.

Actuacions per a la conservació de la biodiversitat

Actuacions en biodiversitat

Som conscients de la nostra influència en l'entorn natural i duem a terme diferents actuacions que tenen per objectiu potenciar la biodiversitat.