El canvi climàtic i Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa contra el canvi climàtic

El canvi climàtic és el gran repte ambiental del segle XXI. Es preveu que el seu impacte potencial podria generar falta d'aigua potable, canvis en les condicions per a la producció d'aliments, inundacions, tempestes, sequeres i onades de calor. Conscients del nostre paper com a empresa energètica, volem aportar solucions i ens sumem a la transformació dels models energètics i productius actuals.

La nostra estratègia en canvi climàtic

La nostra estratègia en canvi climàtic

La reducció d'emissions de GEH s'articula a través de quatre eixos definits en la nostra estratègia en canvi climàtic: ecoeficiència, gestió del carboni, R+D+i i conscienciació social.

El nostre compromís: Iniciativa "Menys GEH"

El nostre compromís. Iniciativa "Menys GEH"

El compromís del grup en matèria de canvi climàtic es plasma en la iniciativa Menys GEI, que recull el nostre posicionament i els objectius de reducció d'emissions.

Energies respectuoses amb el medi ambient

Una companyia que subministra energia neta

Generem electricitat amb tecnologies baixes en carboni, principalment a través de cicles combinats de gas natural i la promoció d'energies renovables.

Reducció de la nostra petjada de carboni. Actuacions.

Reducció de la nostra petjada de carboni. Actuacions

Duem a terme actuacions concretes per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i compensar la nostra petjada de carboni.