La nostra estratègia en canvi climàtic

La nostra estratègia en canvi climàtic

 

El posicionament contra el canvi climàtic de la companyia es defineix amb una estratègia i unes línies d'acció encaminades a la minimització dels gasos d'efecte hivernacle.

La nostra estratègia s'articula a través de quatre eixos principals: la millora de l'ecoeficiència, la gestió del carboni, l'R+D+i i la conscienciació de la societat.

Les principals línies d'acció per a la reducció de GEH són la correcta gestió dels combustibles fòssils i dels recursos naturals, l'estalvi i l'eficiència energètica, la mobilitat sostenible, la gestió en els mercats de carboni, l'R+D+i i, finalment, els programes de gestió de la demanda a través de la conscienciació.

 

 

Estratègia i actuacions per a la reducció dels gasos d'efecte hivernacle