dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Energies respectuoses amb el medi ambient

Una companyia que subministra energia neta

 

Com a companyia del sector de l'energia el nostre repte consisteix a satisfer la creixent demanda energètica d'un món en desenvolupament, i a més, hem de fer-ho d'una manera cada vegada més neta, més segura i més fiable.

La companyia disposa d'un conjunt de generació, capaç de respondre adequadament a la demanda d'energia de les societats en què opera, i apostar sempre per l'impuls de les tecnologies més respectuoses amb el medi ambient.

En termes d'eficiència energètica i reducció d'emissions, tant el gas natural com l'energia generada a partir de fonts renovables cobren un protagonisme creixent en el conjunt de generació d'energia elèctrica de Gas Natural Fenosa a Espanya.

 

Cicles combinats de gas. L'energia tèrmica d'origen fòssil més neta

La producció elèctrica amb centrals de cicle combinat de gas natural ha anat guanyant pes en els últims anys, fins a assolir el 80% del mix de generació tèrmica convencional de la companyia.

Aquest fet, juntament amb altres millores ambientals dutes a terme a les centrals de carbó, ha suposat una reducció important de l'impacte ambiental global de la generació elèctrica. 

Sabies que...

Gas Natural Fenosa Renovables. Generació Verda

En l'àmbit de les energies netes i responsables amb el medi ambient també es pot destacar la creació de Gas Natural Fenosa Renovables, filial que agrupa totes les energies d'origen renovable de la companyia i que suposa un gran impuls per a aquestes tecnologies de generació.