Reducció de la nostra petjada de carboni. Actuacions.

La petjada de carboni és un indicador que mesura quina és la superfície necessària per absorbir el CO2 generat per les nostres activitats. Per compensar la petjada de carboni, a Gas Natural Fenosa comptem amb diverses línies d'acció que evidencien el nostre compromís ambiental en matèria de reducció d'emissions.

Gestió dels recursos fòssils

Gestió dels recursos fòssils

Desenvolupem actuacions per a una administració responsable dels recursos no renovables, com ara l'ús de cicles combinats de gas i de la cogeneració d'alta eficiència, entre d'altres.

Gestió dels recursos naturals

Gestió dels recursos naturals

Potenciem la generació d'energia elèctrica a partir de fonts d'origen renovable, amb la nostra participació en el desenvolupament de parcs eòlics i de noves centrals minihidràuliques.  

Projectes d'R+D+i

Noves iniciatives en energies renovables

Apliquem solucions innovadores per millorar l'eficiència energètica en diverses línies: Tractament de CO2, transport sostenible, energies renovables, xarxes intel·ligents, etc.