dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Gestió dels recursos fòssils

Desenvolupem actuacions per a una administració responsable dels recursos no renovables, com ara l'ús de cicles combinats de gas i de la cogeneració d'alta eficiència, entre d'altres.

Generació amb gas natural

Generació amb gas natural

El desenvolupament de cicles combinats de gas és la principal acció de la companyia per generar electricitat i reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Els cicles combinats de gas natural poden arribar a assolir una eficiència propera al 60%, la qual cosa redueix considerablement les emissions de CO2 en comparació amb altres combustibles fòssils.