dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Gestió dels recursos naturals

Generació amb parcs eòlics

Generació amb parcs eòlics

Participem en el desenvolupament de parcs eòlics que ens permeten la producció d'energia elèctrica d'origen renovable. L'energia eòlica és neta, inesgotable i altament respectuosa amb el medi ambient. 

Generació amb centrals minihidràuliques

Generació amb centrals minihidràuliques

Participem en el desenvolupament de noves centrals minihidràuliques que ens permeten potenciar la producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables. Es tracta de centrals hidràuliques a petita escala que ocupen poc espai i acostumen a estar integrades en sistemes hídrics ja existents, pel què els seus costos d'explotació són baixos. Tots aquests avantatges les converteixen en centrals altament eficients.