dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Projectes d'R+D+i

Tractament de CO2

Tractament de CO2

En la línia de tractament de CO2, treballem en el desenvolupament d'una planta experimental per a la captura de CO2. Es tracta d'una instal·lació de combustió de biomassa en llits de carbonatació-calcinació els valors experimentals de captura demostrats de la qual es situen en el 80% (projecte MENYS CO2).

En aquesta mateixa línia, participem en un projecte industrial de demostració de dues plantes de captura en postcombustió de 20 MW i emmagatzemament en un aqüífer salí proper.

Addicionalment, treballem en projectes d'estudi i desenvolupament d'emmagatzemaments de CO2 a Catalunya i Palència.

 

Eficiència energètica per a l'usuari final

En l'àmbit de l'eficiència energètica desenvolupem projectes amb clara orientació cap a l'usuari final. 

Actualment, treballem en:

 • Projecte europeu 3E-HOUSES-HOUSES, dirigit a afavorir l'estalvi d'energia al sector residencial. L'objectiu d'aquest projecte és la integració de les tecnologies més comunes de la informació i la comunicació (TIC) en habitatges socials per ajudar les llars a estalviar energia, desplaçar consums d'hores punta a hores vall i reduir les emissions de CO2.
 • Desenvolupament d'un programari de gestió d'una flota de vehicles elèctrics a les oficines de Gas Natural Fenosa a Arteixo (projecte RIRVE).
 • Projecte d'un autobús híbrid de gas natural comprimit per a l'empresa de transports públics de Barcelona (TMB).

 

Noves iniciatives en energies renovables i vectors energètics

Noves iniciatives en energies renovables i vectors energètics

Projecte del parc eòlic de Sotavento

El projecte del parc eòlic de Sotavento està orientat a generar i emmagatzemar hidrogen a partir d'excessos de producció eòlica reutilitzant l'hidrogen com a combustible en puntes de demanda.

Projecte amb l'IREC (Institut d'Investigació en Energia de Catalunya)

Es tracta d'un projecte per al cultiu de microalgues capaces d'absorbir el CO2 de l'atmosfera o prendre'l directament dels gasos de combustió de centrals tèrmiques. Posteriorment, aquestes microalgues enriquides amb CO2 poden ser utilitzades per a la producció de biogàs.

Addicionalment a aquest projecte, també es participa en un projecte de cultius energètics amb l'IRTA (Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries).


 

Transport sostenible

Projecte Domocell

Dins de la línia d'energia vehicular, destaquem el projecte Domocell, que té per objectiu la creació d'un sistema de recàrrega domiciliari per a vehicles elèctrics i s'emmarca en les actuacions de promoció del vehicle elèctric.

En aquest projecte, a banda de la creació del sistema de càrrega segur i eficient, s'han caracteritzat les tipologies d'ús de vehicles i també alguns dels vehicles elèctrics comercialitzats en l'actualitat, i s'han verificat els efectes de la càrrega sobre la xarxa.

La nostra contribució es basa en els pilars següents:

 • Investigació de l'impacte de la xarxa.
 • Sistema de lectura de mesuraments basat en comptadors intel·ligents. Sistema de transmissió de consums basat en tecnologies segures de curt abast.
 • Monitoratge de l'estat de la xarxa.
 • Plataforma oberta per a la integració de les dades amb els sistemes informàtics de la companyia elèctrica.

 

Xarxes intel·ligents

Xarxes intel·ligents

En el marc de la línia d'innovació de xarxes intel·ligents, destaquem el projecte Price, una aposta coliderada amb Iberdrola i en què participen diverses empreses, centres tecnològics i universitats per a la posada en marxa de tecnologies de xarxa intel·ligent a l'àrea geogràfica del corredor de l'Henares.

El projecte, que afecta una població de 500.000 habitants, compta amb un pressupost de més de 34 milions d'euros i amb el suport del Ministeri d'Economia i Competitivitat i suposa:
 

 • el desplegament dels comptadors intel·ligents
 • l'automatització de la xarxa
 • el monitoratge de la generació distribuïda i renovable
 • la posada en marxa de programes de gestió de la demanda.

Les xarxes intel·ligents, que permeten una optimització des del punt de vista d'infraestructures, maximitzen l'ús de les fonts renovables i locals amb el consegüent efecte mediambiental.