dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Gas Natural Fenosa Renovables. Generació Verda

Gas Natural Fenosa Renovables. Generació Verda

 

El 2020, el 20% de l'energia generada a la Unió Europea haurà de ser de tipus renovable.

Així ho exigeix el compromís del Protocol de Kioto, signat per 187 països el 1997. L'acord internacional es va establir amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle i lluitar contra l'escalfament global del planeta.

En aquest sentit, Gas Natural Fenosa va crear, el 2010, l'empresa Gas natural Fenosa Renovables (GNFR), en què s'integren les línies de negoci d'energies renovables i de cogeneració del grup a escala nacional i internacional.
 

Cita

Entre les energies renovables es troba l'eòlica, la geotèrmica, la hidroelèctrica, la maremotriu, la solar, la de les ones, la biomassa i els biocombustibles.

Sabies que...

Activitat i objectius assolits per GNFR

L'activitat de Gas Natural Fenosa Renovables es centra en les tecnologies més madures i econòmicament competitives, com ara l'eòlica, la cogeneració i la minihidràulica

Actualment, és el cinquè operador eòlic nacional i compta amb presència activa en catorze comunitats autònomes.
 

Antecedents

En la definició de la cadena de valor de Gas Natural Fenosa Renovables entren en joc tres empreses (Gas Natural, Unión Fenosa i EUFER), cadascuna amb la seva forma i estil; per això, es va dissenyar una cadena de valor nova que integra les millors pràctiques en l'àmbit de renovables de cada companyia.