dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Principis d'actuació responsable amb el medi ambient

Principis d'actuació responsable amb el medi ambient

 

El respecte al medi ambient és un dels compromisos que estableix la Política de Responsabilitat Corporativa de Gas Natural Fenosa i es concreta en els principis següents:
 

  • Contribuir al desenvolupament sostenible mitjançant l'ecoeficiència, l'ús racional dels recursos naturals i energètics, la minimització de l'impacte ambiental, el foment de la innovació i l'ús de les millors tecnologies i processos disponibles.
  • Contribuir a la mitigació del canvi climàtic a través d'energies baixes en carboni i renovables, la promoció de l'estalvi i l'eficiència energètica, l'aplicació de noves tecnologies i la captura del carboni.
  • Integrar criteris ambientals en els processos de negoci, els projectes nous, les activitats, els productes i serveis, així com la selecció i avaluació de proveïdors.
  • Minimitzar els efectes adversos sobre els ecosistemes i fomentar la conservació de la biodiversitat.
  • Garantir la prevenció de la contaminació i la millora contínua mitjançant l'optimització de la gestió ambiental, la minimització dels riscos ambientals i la participació activa dels empleats.