dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

La nostra estratègia en sostenibilitat i biodiversitat

La nostra estratègia en sostenibilitat i biodiversitat

 

La sostenibilitat és un factor clau per al desenvolupament de la nostra activitat. Per això, establim com a objectius principals la conservació de la biodiversitat i la utilització racional dels recursos naturals. A més, hem definit una estratègia fonamentada en el coneixement dels ecosistemes de l'entorn i la seva interrelació amb les nostres instal·lacions, en la seva sostenibilitat i la restauració o compensació en cas de produir-se dany ambiental.

Per conservar l'entorn de les nostres instal·lacions i reduir-hi la seva influència, la nostra estratègia en sostenibilitat i biodiversitat es fonamenta en el nostre compromís amb tres principis:

1. El coneixement

Duem a terme estudis dels espais naturals en què som presents per tal d'evitar o reduir al mínim els efectes adversos de la nostra activitat.

2. La sostenibilitat

Despleguem diverses línies d'actuació, com ara:

  • La minimització de l'impacte ambiental. Ho aconseguim reduint les emissions dels processos de combustió, la càrrega contaminant dels abocaments i la generació de residus, de manera que no es superin les càrregues crítiques dels sistemes ambientals.
  • El manteniment del capital natural. Contribuïm a la seva protecció amb la garantia que les nostres activitats respecten l'entorn i que els seus impactes minimitzen els efectes negatius sobre el medi ambient.
  • La mitigació del canvi climàtic. Per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle disposem de l'estratègia "Menys GEH", amb línies d'acció basades en l'ecoeficiència, el desenvolupament d'energies de baix contingut en carboni, el foment d'energies renovables i l'estalvi i l'eficiència en l'ús final de l'energia. 

 

3. La restauració

Apliquem mesures de conservació in situ dels ecosistemes i hàbitats naturals, així com el manteniment i la recuperació de poblacions d'espècies en els seus entorns naturals.

Estratègia en sostenibilitat i biodiversitat
Important