dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

El nostre compromís per la conservació de la biodiversitat

El nostre compromís per la conservació de la biodiversitat

 

  • Complir amb la legislació i les disposicions reglamentàries per a la protecció de la natura.
  • Fomentar i col·laborar en la conservació de la biodiversitat en l'entorn de les seves instal·lacions, amb especial atenció als espais protegits.
  • Estudiar l'impacte ambiental de les seves activitats, els projectes, els efectes sobre els ecosistemes i la diversitat biològica, tenint en compte els grups d'interès.
  • Adoptar mesures per evitar i minimitzar els possibles efectes adversos sobre la biodiversitat, i restaurar zones i sòls degradats.
  • Respectar els estils tradicionals de vida de les comunitats indígenes que afavoreixin la conservació i utilització de l'entorn.