dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

La petjada ambiental de la nostra activitat

La mesura de l'impacte ambiental que genera un producte o un servei al llarg del seu cicle de vida es coneix com a petjada ambiental. Per tal de reduir l'impacte dels nostres productes i serveis i tenir en compte també les activitats de la nostra cadena de subministrament, a Gas Natural Fenosa calculem, any rere d'any, la petjada ambiental de tota la companyia.

La petjada ambiental de la nostra activitat

 

Per calcular la petjada ambiental de la nostra activitat, fem servir una eina anomenada unitats mediambientals (UMA), basada en la metodologia d'anàlisi del cicle de vida i seguint les etapes marcades en les normes internacionals de la sèrie ISO 14040. Aquesta metodologia quantifica les diferents subpetjades, com ara la petjada hídrica, la petjada de canvi climàtic, la petjada atmosfèrica, la petjada de soroll, la petjada de residus, la petjada de biodiversitat i la petjada de terra.

Metodologia UMAS

El càlcul de la petjada ambiental permet analitzar l'acompliment ambiental de la companyia i la seva evolució en el temps per poder planificar les accions necessàries per reduir l'impacte ambiental i millorar la gestió ambiental de la companyia.
 

La petjada directa total, el 2012, ha estat de 4.821 UMA. Aquest any es caracteritza per l'augment de les petjades relatives a les emissions atmosfèriques (petjada atmosfèrica i de canvi climàtic) a causa del major funcionament de les centrals tèrmiques de carbó, d'acord al nou marc regulatori. 

L'augment de la petjada de residus s'explica per l'increment en els residus vegetals generats a Moldàvia, com a conseqüència d'una poda extraordinària, i de l'augment de residus de construcció i demolició de les obres de canalització de gas natural.

 

Consulta més informació sobre la metodologia UMAS.

La dada: La petjada ambiental total de Gas Natural Fenosa el 2012 ha estat de 4.821 UMA.

També us pot interessar: