dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Eficiència i estalvi energètic a la feina

La despesa en energia suposa una part important dels costos totals de les empreses i els seus processos productius. Per això, per assolir la màxima productivitat, qualitat i competitivitat, és necessari que les indústries i corporacions facin un ús energètic sostingut i maximitzin totes les mesures d'eficiència energètica que tinguin al seu abast.

Eficiència  a la feina

 

Totes les empreses gasten importants sumes en energia, ja que energia és el que necessita des del vehicle que reparteix mercaderies fins al fluorescent que il·lumina l'oficina o qualsevol equip elèctric industrial...

Per això, poder disposar d'energia assequible i abundant i saber utilitzar-la de manera eficient, permet a les companyies comptar amb un alt nivell de productivitat, mobilitat i confort, el que les ajuda decididament a reduir la seva factura i a millorar el seu nivell de competitivitat.

Encara que les activitats econòmiques i els sectors industrials són molts i variats, com ho són també les necessitats concretes de les empreses, totes les companyies depenen d'una manera o d'una altra de l'accés i l'ús de l'energia. La reducció del consum energètic és, per tant, una eina fonamental per garantir un ús correcte dels recursos, sempre que no es vegi afectat el confort i la qualitat de vida dels treballadors, es respecti el medi ambient i s'asseguri un comportament sostenible.


 

Sabies que...

Empreses eficients

Utilitzant la mètrica de l'Índex d'Eficiència Energètica de Gas Natural Fenosa, perquè una empresa sigui considerada eficient en els seus processos i les seves activitats ha de puntuar positivament en quatre eixos:

  1. Cultura energètica: és el nivell d'informació existent a l'organització, la formació interna i la política d'empresa en l'àmbit de l'eficiència energètica.
  2. Manteniment: és el nivell de sensibilitat que té l'empresa en el manteniment dels diferents equipaments utilitzats, amb l'objectiu d'assolir un rendiment òptim dels seus equips.
  3. Control energètic: és el nivell de gestió de la despesa energètica, a través de l'aplicació de mètodes de mesurament i la implantació de processos administratius adequats.
  4. Innovació tecnològica: és el grau d'actualització de l'empresa referent als mitjans tècnics aplicats a les instal·lacions, tant de producció, com de serveis generals.

Consulta aquí l'Estudi d'Eficiència Energètica a les Pimes de Gas Natural Fenosa.
 

Com puc fer el meu negoci més eficient?

A Gas Natural Fenosa, i amb l'objectiu que puguis reduir la teva factura i augmentar la teva competitivitat, volem ajudar-te a millorar la eficiencia energètica de la teva empresa, el manteniment dels teus equips, la gestió del control energètic i el nivell d'innovació tecnològica.