dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Com consumeixes energia a casa

Gran part del consum energètic que es produeix al nostre país s'origina a la llar, així que està a les nostres mans aconseguir reduir-lo. Si aprens a fer un ús eficient dels recursos, estalviaràs energia, diners i evitaràs emissions de CO2.

Com consumeixes energia a la llar

FontIDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía

 

El consum energètic del nostre habitatge depèn del clima de la zona en què es trobi, la qualitat dels materials amb què estigui construïda, la quantitat i la qualitat dels aparells que tinguem instal·lats i la manera com els utilitzem. 

Aprèn a fer un ús òptim de l'energia a casa i comença a estalviar en: