Il·luminació

La llum és un altre dels pilars bàsics per generar un ambient càlid, agradable i confortable: per la seva funcionalitat, és fonamental per fer les tasques quotidianes de la llar, i com a element decoratiu també juga un paper indispensable en la creació d'una atmosfera harmònica i acollidora.

Il·luminació

Llum és alegria, és calidesa, és vida. Pràcticament només quan dormim estem sense llum. I fins i tot hi ha qui dorm amb un petit focus encès. Jugant només amb la llum, podem transformar un ambient divertit i fresc de dia en un altre de molt més càlid, íntim i acollidor de nit. El secret és saber emprar adequadament els tres grans tipus d'il·luminació: la general, l'ambiental i la puntual, i crear així l'atmosfera desitjada.

Tipus d'il·luminació

General

Serveix per orientar-se i s'aconsegueix amb una font de llum central, en general al sostre, o amb diversos punts de llum separadament. Al menjador, per exemple, una bona idea és situar un llum de sostre just a sobre d'una taula rodona a fi d'il·luminar bé tota la superfície alhora que s'evita enlluernar els comensals. Una altra opció, recomanada per a les taules allargades, és utilitzar dos o tres llums de menys diàmetre que estenguin la llum al llarg de la taula.

Ambiental

Més subtil, s'utilitza per crear ambients diferents, ja que realça una zona mentre que en deixa d'altres a l'ombra. Els llums de peu i de sobretaula són les vostres aliades.

Puntual

La més precisa destaca un racó o un objecte amb focus específics. Per exemple, el llum de l'escriptori, un focus just a sobre d'un quadre o el llum de la campana de la cuina.

Consells d'il·luminació

  • Planifica els punts de llum en funció dels espais, les activitats que desenvoluparàs a l'estança i les teves necessitats reals.
  • Utilitza nivells d'il·luminació. Combina llums generals, ambientals i puntuals a una mateixa estança.
  • Aprofita la llum del dia i no la tapis amb cortines fosques o teixits gruixuts.
  • Pinta les parets amb colors clars per augmentar la sensació de lluminositat.
  • Utilitza els llums i les bombetes més eficients, les de baix consum o els LED.
  • Evita les ombres sobre els espais de treball com la cuina o l'escriptori i reforça la llum en aquests punts amb focus puntuals.
  • Mantén els llums i les pantalles lluminàries netes: una bombeta bruta o en mal estat pot arribar a perdre fins a un 50% de lluminositat.