dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Gas natural vehicular: L'alternativa més ecològica als combustibles tradicionals

El gas natural vehicular, tant en la forma comprimida com en la forma líquida, és el combustible més eficient i sostenible, ja que conjuga en equilibri importants avantatges mediambientals, a través de la reducció d'emissions i d'una menor contaminació acústica, i també econòmiques.

 

El gas natural vehicular és una alternativa real que està permetent millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats, ja que redueix en més d'un 85% les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules en suspensió, principals contaminants que afecten la salut humana, i a escala global, fins a un 20% les emissions de CO2, principal gas d'efecte hivernacle. A més, els motors de gas natural produeixen fins a un 50% menys d'emissió sonora i vibracions que els motors dièsel.
Més enllà dels avantatges mediambientals, el gas natural és un combustible molt competitiu des del punt de vista econòmic si es compara amb el gasoil i la gasolina, ja que es poden aconseguir estalvis d'entre el 25% i el 50% en funció de la solució adoptada.
El gas natural vehicular, tant en la forma comprimida com en la forma líquida, es postula com una eficaç alternativa de mobilitat que resol els inconvenients econòmics, mediambientals i acústics del petroli.
A més, segons l'Associació Espanyola d'Avaluació d'Impacte Ambiental (EIA), les reserves provades de gas natural convencional i no convencional assoleixen els 250 anys, per la qual cosa se'n garanteix la disponibilitat a llarg termini.
 

Flota de vehicles que poden ser propulsats amb gas natural vehicular