dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Transport públic sostenible

Transport públic sostenible

La qualitat de l'aire que respirem en els entorns urbans depèn directament de l'ús que cada un de nosaltres fa de l'energia.

Com més consumim i més ens movem, més contaminem.

Si es tenen en compte les tendències socioeconòmiques actuals de concentració de població a les grans àrees metropolitanes i l'augment de l'esperança de vida, la demanda de mobilitat és cada vegada més elevada. Per això és indispensable proveir una xarxa de transport públic neta i sostenible, sense haver de renunciar a l'eficiència i a la rapidesa.

En aquest sentit, Gas Natural Fenosa té en marxa diferents projectes que tenen un impacte directe en la millora de la qualitat de vida de les persones i el medi ambient. Un d'aquests projectes és l'impuls al gas natural comprimit com a combustible alternatiu més eficient i menys contaminant que el gasoil. La companyia disposa de 18 estacions de subministrament de gas natural comprimit a Espanya que serveixen, entre d'altres, a les flotes d'autobusos urbans de ciutats com Madrid, Barcelona, Sevilla i València. 

L'estació de Sanchinarro: 400 busos més sostenibles a la ciutat de Madrid

Entre les 18 estacions de subministrament de gas natural vehicular propietat de Gas Natural Fenosa a Espanya, hi destaca l'estació del barri madrileny de Sanchinarro, la més gran d'Europa, que serveix a 400 autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) i que també disposa d'una estació externa per a subministrament de vehicles aliens a l'EMT amb 5 assortidors i d'accés independent des del carrer.

Gràcies a la posada en servei de l'estació i la circulació dels 400 autobusos públics propulsats amb gas natural pels carrers madrilenys, s'aconsegueix:

  • Un estalvi econòmic per a l'EMT del 30% respecte a la utilització del gasoil.
  • La reducció d'un 85% de les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules en suspensió i del 15% les emissions de CO2.