dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Com funcionen els vehicles de gas?

Un dels grans avantatges del gas natural vehicular és la seva aplicació en tot l'àmbit de la mobilitat: des de vehicles lleugers i turismes fins a furgonetes, camions de repartiment, camions pesants, autobusos urbans, ferrocarrils i fins i tot vaixells i avions. Actualment, ja hi ha al mercat una bona oferta de vehicles de gas. Tanmateix, també existeix la possibilitat de convertir qualsevol vehicle convencional de gas natural a través d'empreses transformadores.

Cotxe propulsat amb gas natural vehicular

Què és el gas natural vehicular?

El gas natural vehicular és un combustible automotor substitut de la gasolina en motors de combustió interna d'encesa per espurna i de manera parcial del dièsel en els motors d'encesa per compressió.

De què es tracta la conversió de vehicles de combustible a gas natural?

Perquè qualsevol vehicle pugui consumir gas natural com a combustible en lloc de gasolina o dièsel, s'ha de fer una conversió de les instal·lacions internes. Aquest procés es pot dur a terme als tallers autoritzats per Gas Natural Fenosa, on t'oferiran assessorament.

Quins tipus de subministrament existeixen en gas natural?

El terme GNV (gas natural vehicular) fa referència tant al gas natural comprimit (gas emmagatzemat a una pressió de 200 bars en el dipòsit del vehicle) com al gas natural líquid, un sistema que triplica l'autonomia del vehicle (entorn de 1.000 km), la qual cosa permet usar-lo en vehicles de llarg recorregut i ús intensiu. Les principals aplicacions del gas natural liquat són el transport de mercaderies de llarg recorregut, el transport interurbà de passatgers, els ferris, les locomotores, etc.
En els dos casos, el gas natural vehicular s'emmagatzema en dipòsits cilíndrics especials.
 

Quins tipus de motors existeixen?

Els motors de gas vehicular es distingeixen entre els de cicle otto i els de cicle dièsel.