Utilitza les energies netes

Els mètodes de construcció d'un habitatge o de qualsevol edifici incideixen directament en l'aprofitament de l'energia del sol: una font d'energia neta, no contaminant i inesgotable amb què podem generar electricitat i escalfar l'aigua, entre altres aplicacions.

Energia solar fotovoltaica i electricitat

Energia solar fotovoltaica

Amb l'energia solar fotovoltaica podem aconseguir l'electricitat necessària per il·luminar un habitatge i utilitzar tots els aparells elèctrics de la casa.

Energia solar tèrmica i aigua calenta sanitària

Energia solar tèrmica

A través de l'energia solar tèrmica es pot escalfar l'aigua per a ús domèstic.