a) Deixar-nos aconsellar

Les ESE (Empreses de Serveis Energètics) poden ser imprescindibles si es tracta de dur a terme la modernització energètica completa d'una casa gran o una comunitat de propietaris. S'encarreguen de revisar tots els sistemes energètics, recomanar i supervisar les mesures a prendre i avaluar els estalvis d'energia aconseguits. Tenen una modalitat de pagament dels seus serveis que resulta molt interessant: el client no ha de desemborsar diners extres, sinó simplement pagar-los amb un percentatge de la reducció de les factures de llum i gas.

 

Normalment una auditoria energètica professional inclou mesures de l'estanquitat i de les fuites tèrmiques de l'habitatge, així com una avaluació de les factures i dels usos de l'energia per detectar possibles punts o pautes de consum inútil.