b) Fer nosaltres mateixos el nostre pla de gestió de la demanda

Per realitzar una completa auditoria energètica del nostre habitatge, aconsellem revisar-ne tots aquests aspectes:

 

  • Fuites de temperatura: L'oscil·lació de la flama d'una simple espelma encesa ens ajudarà a detectar fuites de calor en portes i finestres. En aquest punt ens haurem de plantejar fins on volem arribar en la millora de l'aïllament tèrmic de la casa, des d'uns simples ribets a una instal·lació completa de plafons aïllants.
  • Utilització de calor i fred que generen els sistemes de calefacció i aire condicionat. Revisarem les pautes d'ús com els horaris d'encesa i aturada, la temperatura de confort triada a l'estiu i a hivern, etc. També comprovarem si val la pena canviar els aparells per uns altres de més moderns i eficients (com un escalfador antic per una caldera nova de condensació, etc.).
  • Il·luminació: Cal veure les necessitats de substitució de llums obsolets d'incandescència per fluorescents o LED i resituar els llums que tenim perquè il·luminin millor amb menys despesa.
  • Aigua calenta: Cal revisar si se'n poden modificar les pautes d'ús, reduint-ne la temperatura de sortida i si cal o no canviar de caldera.
  • Electrodomèstics: Cal comprovar si val la pena substituir aparells vells per versions A+++ i també millorar-ne les pautes d'ús.

El truc principal de la revisió energètica d'una casa és buscar els "jaciments d'energia malgastada". Un exemple típic és el vell refrigerador que encara funciona a la cuina, del qual ningú no recorda la data en què es va comprar. La substitució per un model de classe energètica A+++ garanteix 400 kWh (uns 100 €) menys a la factura elèctrica anual.

 

El mateix es pot dir d'una finestra gran i mal ajustada, de vidre simple. La substitució per una de doble vidre i tancament hermètic representarà una bona reducció en la despesa en calefacció. La idea consisteix a detectar els punts on puguem aconseguir més estalvi amb menys cost i començar per aquí. De vegades, col·locar un simple faldó a una porta pot reduir significativament la despesa d'energia.
 

El nostre pla de gestió de la demanda també ha de tenir en compte les condicions exteriors de la casa, la possibilitat de tenir vegetació en balcons i terrasses per esmorteir els extrems de temperatura, fer servir els patis de ventilació per refrigerar a algunes hores, etc. Així com les sinergies positives o negatives que es puguin presentar entre els diferents sistemes que consumeixen energia de la casa, per exemple la possibilitat de connectar a la rentadora una presa d'aigua calenta de l'escalfador de gas.