Energia solar tèrmica i aigua calenta sanitària

A través de l'energia solar tèrmica es pot escalfar l'aigua per a ús domèstic. Aquesta energia aprofita de forma directa la radiació solar a través d'uns col·lectors solars. Posteriorment, en el dipòsit acumulador, s'emmagatzema l'energia tèrmica obtinguda en forma d'aigua calenta. Aquesta energia es presenta combinada amb altres sistemes convencionals de suport.

Com funciona