Energia solar fotovoltaica i electricitat

Amb l'energia solar fotovoltaica podem aconseguir l'electricitat necessària per il·luminar un habitatge i utilitzar tots els aparells elèctrics de la casa.

  • Cal tenir en compte que el rendiment de les plaques és més gran quan els rajos de sol incideixen perpendicularment a les plaques fotovoltaiques. Per tant, una bona orientació de les plaques és molt important per poder aprofitar al màxim l'energia del sol.
  • En aquesta superfície es genera una diferència de voltatge que pot ser aprofitada connectant uns elèctrodes. D'aquesta manera, es produeix energia elèctrica en forma de corrent continu que és emmagatzemat als acumuladors, els responsables de subministrar-la quan l'usuari la requereixi.
  • Els reguladors de càrrega protegeixen els acumuladors dels danys irreparables que podrien generar una sobrecàrrega o una descàrrega total.
  • Finalment, l'inversor s'encarregarà de transformar el corrent continu provinent dels acumuladors en corrent altern per a l'ús domèstic.

Com funciona