dominio http://www.naturgy.es:80/servlet/
hilo navegacion-->NO

Model d'innovació

Gas Natural Fenosa reconeix que la manera en què l'empresa canvia o es modifica és clau per a la consecució dels seus objectius. La innovació i el desenvolupament d'una cultura innovadora pròpia permeten, a més, una capacitat d'anticipació i de resposta als canvis i a l'evolució de l'entorn més gran.

En l'entorn actual, en què conjugar el creixement continu de les necessitats energètiques de la societat i afrontar els reptes del canvi climàtic exigeix noves respostes, Gas Natural Fenosa aposta per la innovació i la tecnologia com a mitjans per generar solucions que garanteixin un subministrament d'energia barat, fiable i sostenible.

A partir d'aquest compromís, Gas Natural Fenosa desplega el seu model d'innovació i identifica les línies d'actuació prioritàries que li permetin millorar els seus resultats i reportar un benefici a la societat més gran.

En aquest sentit, la companyia centra els seus esforços d'innovació en desenvolupar activitats d'optimització i gestió d'actius que permetin millorar la qualitat i fiabilitat del subministrament d'energia de manera contínua, en satisfer les necessitats energètiques dels consumidors d'una manera sostenible, aportant nous serveis i productes més eficients, i en assegurar un nivell de coneixement adequat en el grup per a l'aprofitament òptim de l'entorn tecnològic.

A continuació, podeu trobar el detall de les principals línies d'actuació en l'àmbit de la tecnologia i alguns dels projectes més rellevants en què treballa la companyia.

També us pot interessar: