dominio http://www.naturgy.es:80/servlet/
hilo navegacion-->NO

Xarxes elèctriques intel·ligents

Les xarxes elèctriques intel·ligents (smart grids) són xarxes capaces d'integrar d'una manera automatitzada i eficient el comportament i les accions de tots els agents que hi estan connectats: generadors, distribuïdors i consumidors.

Smart Grids

No ha estat possible reproduir el video.

 

Aquesta evolució, que es basa en l'aplicació de les tecnologies de la informació, donarà resposta a les noves necessitats dels clients, que podran conèixer i gestionar més eficientment el seu consum. A més, permetrà la integració al sistema de nous elements, com ara el cotxe elèctric i la generació distribuïda.

Les xarxes intel·ligents contribuiran a incrementar la usabilitat i transparència del sistema, a banda de facilitar l'ús de l'energia de manera eficient i ajudar a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 

Gas Natural Fenosa ja ha iniciat el desplegament de les xarxes intel·ligents a les comunitats autònomes en què disposa de xarxes de distribució elèctrica: Madrid, Galícia, Castella-la Manxa i Castella i Lleó.

Avantatges per als clients

  • Prestació de diversos serveis a distància, com la lectura del consum, la tramitació de les altes o baixes dels contractes o la modificació de la potència contractada.
  • Oferta de nous productes i serveis per part de les comercialitzadores.
  • Participació dels clients en el mercat elèctric, tant en la generació com en el consum.
  • Desplegament de punts de recàrrega del cotxe elèctric.

Objectius

  • Reforçar la seguretat del subministrament elèctric i millorar la qualitat en el servei
  • Contribuir al compliment dels objectius marcats per la UE per a 2020 de reducció del 20 % de les emissions de CO2, millora del 20 % en l'eficiència energètica i aportació del 20 % de l'energia consumida de fonts renovables.

Projectes de xarxes elèctriques intel·ligents

Price

El projecte Price

Es tracta del major projecte conjunt de demostració de xarxes intel·ligents d'Espanya i un dels més ambiciosos de la Unió Europea. Aquest projecte permetrà transformar en intel·ligents les xarxes de distribució de Gas Natural Fenosa i Iberdrola al Corredor de l'Henares (zona oriental de Madrid i part de la província de Guadalajara).

Energos

Projecte Energos

Energos és un projecte d'investigació per al desenvolupament de coneixements i tecnologies que permetin avançar en la implantació de xarxes intel·ligents de distribució d'energia elèctrica (Smart-Grids).