Emmagatzemament d'energia

Desenvolupament de dispositius que permetin deslligar la demanda energètica del subministrament, optimitzant de manera tecnicoeconòmica la gestió de l'energia. Concepte extensiu a tota la cadena energètica: emmagatzemament de combustible (gas), generació elèctrica convencional, més gestionabilitat d'energies renovables, ajustament de les xarxes de transport i distribució d'energia (electricitat i gas), gestió de la demanda de l'usuari final.

Sotavento

Emmagatzemament d'hidrògen al parc eòlic de Sotavento

Parque eólico de Sotavento

Aquest projecte presenta una doble vessant, d'una banda s'estudia la idoneitat de l'hidrògen com a sistema d'emmagatzemament d'energia que permeti la gestió energètica i econòmica d'un parc eòlic i, de l'altra, s'analitza la generació d'hidrògen 100% renovable a partir d'energia eòlica.