Tractament del CO2

Reducció de la taxa efectiva d'emissions de CO2 a plantes de generació elèctrica, reducció de les emissions de CO2 a centrals existents, captura, transport i emmagatzemament del CO2.

Captura de CO2

Menys CO2. Planta pilot de captura de CO2

Menos CO2

El projecte consisteix en la demostració de la viabilitat tècnica i econòmica de la captura de CO2 mitjançant la tecnologia de carbonatació i calcinació en una planta experimental. La planta experimental de captura de CO2 (300kWt) està ubicada a les instal·lacions de la central tèrmica de La Robla a Lleó i és la primera instal·lació d'aquestes característiques a escala mundial.