3e-Houses: llars eficients i sostenibles

3e-Houses

Què és?

3e-Houses és un projecte europeu finançat dins el Programa Marc per a la Competitivitat i Innovació (CIP). El seu objectiu és la integració de les tecnologies més comunes de la informació i la comunicació (TIC) en habitatges socials per ajudar les llars a estalviar energia, desplaçar consums d'hores punta a hores vall, i reduir les emissions de CO2, i, d'aquesta manera, contribuir a la millora del medi ambient.
 

El projecte s'articula a través del desenvolupament de 4 pilots en un conjunt d'habitatges de protecció oficial a quatre ciutats europees, Bristol (el Regne Unit), Leipzig (Alemanya), Langenfeld (Alemanya) i Sant Cugat (Espanya).
 

El pilot espanyol s'ha desenvolupat a 70 habitatges del municipi barceloní de Sant Cugat del Vallès durant dotze mesos. Per integrar les noves tecnologies als habitatges i obtenir els estalvis energètics esperats es van crear, en primer lloc, eines per calcular i poder visualitzar en temps real el consum d'electricitat, calefacció i aigua a cada habitatge. A continuació, es va donar a cada un dels participants accés gratis a internet i un dispositiu digital (una tauleta tàctil) en el qual podien observar de manera senzilla la despesa que feien en cada moment. D'aquesta manera, es buscava la conscienciació dels participants que, al seu torn, van aplicar senzilles indicacions per disminuir el consum energètic.
 

En una segona fase, es van implementar optimitzacions en el sistema de control de la calefacció centralitzada i es van instal·lar alguns automatismes, principalment a l'àmbit de l'edifici, per reduir consums elèctrics. Així mateix, es va implementar una estratègia de resposta a la demanda, amb preus elèctrics simulats, davant dels quals els usuaris van respondre majoritàriament traslladant consums d'hores punta a hores vall.
 

Beneficis

Els serveis de gestió del consum energètic basats en la integració de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en habitatges permeten:

 

  • estalvis significatius d'energia
  • una millor integració de les energies renovables 
  • una reducció d'emissions de CO2.

En aquest sentit, el sector residencial ofereix el màxim potencial per obtenir un estalvi energètic que en beneficiï els propietaris i tota la societat.

Objectius

  • Augmentar l'eficiència en habitatges de protecció oficial mitjançant la instal·lació de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars.
  • Fomentar l'estalvi d'energia ajudant els inquilins a conèixer com i quant consumeixen, i de quina manera poden gestionar els consums esmentats per estalviar.
  • Analitzar com la informació i les mesures d'eficiència energètica adoptades influeixen en el consum energètic als diferents escenaris europeus representats pels quatre països participants.

Èxits

Els primers resultats del pilot espanyol mesurats des del maig del 2011 a abril del 2012 han indicat:

 

  • un estalvi mitjà per habitatge del 20,2% en litres i kWh d'aigua calenta sanitària,
  • un 10% en calefacció
  • un 31,5% en electricitat
  • un 16,2% en consum d'aigua freda.

La disminució del consum energètic va repercutir també en una reducció d'emissions a l'atmosfera de 52,74 tones de CO2. A més, el projecte va influir positivament també en els edificis d'habitatges, ja que a les zones comunes de cada un dels tres edificis participants en aquesta iniciativa l'estalvi va ser del 22%.

Desplegament

Simultàniament al projecte espanyol, s'ha dut a terme el pilot a 30 habitatges de Leipzig (Alemanya) i s'estan replicant els dos pilots a Anglaterra i Alemanya, per la qual cosa s'espera obtenir resultats globals el 2013.

Participació Gas Natural Fenosa

El projecte l'està executant un consorci de nou entitats europees: Gas Natural Fenosa, Indra, Promusa, Ennovatis GMBH, Bulgarian Housing Association (BHA), Bristol City Council, BCC, Knowle West Media Centre (KWMC), IP-Performance LTD (IP-P), Toshiba Research Europe Ltd (TREL). Dins d'aquest consorci Gas Natural Fenosa hi participa com a líder, duent a terme funcions de coordinació del projecte i de responsable del pilot espanyol. A més de Gas Natural Fenosa i Indra, el desenvolupament del pilot va tenir el suport i la participació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a través de la seva promotora Promusa.