Cityelec: vehicles elèctrics, eficients i nets

Projecte Cityelec

Què és?

L'objectiu del projecte és la recerca d'una solució global i integradora de transport urbà basat en vehicles lleugers (cotxes, motos i minibusos) purament elèctrics que assegurin un model de mobilitat de persones i mercaderies eficient i net. El projecte inclou des de la investigació en els components dels vehicles i la infraestructura de recàrrega fins a la demostració real en entorns urbans, incloent-hi també la creació d'un model de mobilitat i el desenvolupament de tecnologia nacional.
 

S'organitza en vuit subprojectes, tres centrats en el desenvolupament del vehicle i els seus components fonamentals, tres en la infraestructura, i dos subprojectes genèrics per definir l'especificació i arquitectura del sistema, i la fase de demostració i tasques de difusió de resultats.
 

Cityelec està finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació en el marc del Programa Nacional de Cooperació Publicoprivada del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011.
 

Per executar-lo s'ha creat un consorci format per 32 socis dels sectors d'automoció, béns d'equip i energia. Hi participen empreses privades, ajuntaments, operadors de transport públic, universitats i centres tecnològics.
 

Objectius

 • Dissenyar solucions de mobilitat de persones i mercaderies en entorn urbà basades en vehicles elèctrics.
 • Investigar components del sistema de propulsió i la infraestructura que són necessaris per a la implementació de vehicles elèctrics.
 • Demostrar la viabilitat del sistema mitjançant l'assaig de la infraestructura amb vehicles electrificats.
 • Generar coneixement i potenciar el teixit industrial d'empreses de base tecnològica.
   

Beneficis

La ciutat concentra una gran quantitat de transport en àrees relativament petites, la qual cosa agreuja els problemes de contaminació ambiental i acústica. Per aquesta raó i per l'encara limitada autonomia dels vehicles elèctrics, és en l'àmbit urbà on s'estan desenvolupant el major nombre d'iniciatives sobre mobilitat elèctrica. En aquest sentit, Cityelec planteja un nou escenari per a l'electrificació dels vehicles lleugers urbans que permetrà avançar en un model de mobilitat de persones i mercaderies més eficient i net.
 

Un avantatge destacable és que la càrrega del vehicle elèctric és en gran mesura gestionable, per tant, amb una càrrega intel·ligent es permet optimitzar la infraestructura elèctrica fent la càrrega en les hores de menys consum. En aquestes condicions, segons dades del sector és possible integrar 6,5 milions de vehicles elèctrics amb la xarxa sense inversions addicionals en els sistemes de generació i distribució actuals.
 

Finalment, el vehicle elèctric pot tenir un paper fonamental per integrar, en condicions de seguretat, la incorporació creixent d'energies renovables.
 

Èxits

 • Definició de requisits preliminars de components per als nous vehicles.
 • Avaluació d'aspectes de seguretat per a nous conceptes de vehicle urbà.
 • Proposta de nova normativa adaptada a mobilitat electrificada en entorn urbà.
 • Dimensionament òptim del sistema per a una ciutat determinada i especificació d'alt nivell dels sistemes de Cityelec.
 • S'ha proposat una solució de gestor intel·ligent de distribució (GID) basada en dos armaris, un de gestió de proteccions i monitoratge de consums i un altre de gestió del flux d'energia.
 • S'ha definit un disseny de Centre de Transformació amb SIA (CETSIA) segregat de la part d'emmagatzemament.

Tecnologies utilitzades

 • Adaptació de la tecnologia PLC Prime per gestionar i controlar la recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Desenvolupament de tecnologies de ciberseguretat adequades per a la gestió de punts de recàrrega (autenticació, protecció, seguretat, gestió i facturació).
 • S'ha dut a terme el disseny del Sistema Intermedi d'Emmagatzemament (SIA) a partir de la tecnologia d'emmagatzemament de bateries VRLA i amb l'allotjament en un edifici de formigó prefabricat.

Desplegament

El projecte no es planteja només amb la finalitat de ser un projecte pioner en la investigació sobre l'electrificació i els nous paradigmes del transport urbà associats, sinó també com un projecte que generarà una flota real de vehicles d'emissions nul·les i una infraestructura elèctrica associada que demostrarà la validesa del concepte en situacions de conducció urbanes reals mitjançant assajos a gran escala.

Finançat per:

Logo MINECO

Ministeri de Ciència i Innovació

Cofinançat per:

FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

(FEDER)