Domocell: garatges proveïdors de vehicles elèctrics

El projecte Domocell

Què és?

Domocell és un projecte de R+D+i l'objectiu del qual és el desenvolupament d'una plataforma integral per a la recàrrega de vehicles elèctrics en garatges comunitaris. El sistema desenvolupat en aquest projecte té com a objectiu la compatibilitat amb qualsevol tecnologia de recàrrega, i amb qualsevol vehicle del mercat, per evitar problemes d'estandardització. Així mateix, es considera de vital importància aprofitar les infraestructures de distribució d'energia ja existents a totes les ciutats i les mateixes infraestructures de distribució als edificis, amb l'objectiu de reduir la complexitat i el cost de la instal·lació d'aquest sistema. Finalment, el control de l'ús de l'energia també s'ha tingut en compte amb l'objectiu de prevenir el frau.
 

Domocell s'emmarca dins el Pla Avança, promogut pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
 

Objectius

  • Dissenyar una arquitectura de càrrega i comunicacions, vàlid per a entorns domiciliaris en grans urbs.
  • Estudiar l'impacte dels vehicles elèctrics en la xarxa d'electricitat.
  • Estudiar models de negoci factibles i rendibles dins el món de la càrrega de vehicles.
  • Permetre als operadors d'energia analitzar i anticipar-se als increments de demanda que l'aparició del vehicle elèctric pot provocar.
  • Coordinar i combinar els coneixements d'empreses del sector TU i de l'Energia, per obtenir una solució òptima a aquest problema.

Beneficis

El desenvolupament del cotxe elèctric (inclòs l'híbrid endollable) ajudaria Espanya a garantir una part de l' aprovisionament energètic del país d'una manera sostenible. A Espanya, el consum de combustibles d'automoció es va situar en 26,3 milions de tones durant el 2012. El cotxe elèctric redueix la dependència del petroli importat en substituir el consum directe de derivats del petroli per electricitat produïda amb un mix energètic que cada vegada és renovable i, per tant, autòcton.
 

A gairebé tots els països del nostre entorn europeu i de l'OCDE s'estan implementant polítiques de suport al vehicle elèctric, ja que aquest millora l'eficiència energètica, redueix les emissions de CO2 i de contaminants a les ciutats i a més, permet la reducció de dependència del petroli i la utilització de fonts d'energia autòctones.
 

Èxits

  • Establiment dels requeriments tècnics que ha de complir la infraestructura elèctrica referent a seguretat, simplicitat i cost econòmic.

Tecnologies utilitzades

  • Desenvolupament de dispositius amb comunicacions PLC PRIME, GPRS i ZigBee, sistemes embeguts distribuïts i sistemes centralitzats per a la gestió de la recàrrega del vehicle elèctric (VE).
  • Proves de comportament de les diferents tecnologies de bateries liti-ió davant de pertorbacions tèrmiques i elèctriques.
  • Proves de tecnologia de la mesura dels pals de recàrrega i impacte en la qualitat de servei de la xarxa.

Desplegament

El projecte es va iniciar el 2009 i ha finalitzat el desembre del 2012. Durant aquest període s'han posat a prova les principals tecnologies disponibles al mercat (pel que fa a vehicles elèctrics i infraestructura per a la recàrrega). Per fer-ho, s'han dut a terme diversos pilots a dos habitatges a Aranjuez i Villarrubia de Santiago, a centres comercials de la Comunitat de Madrid i als centres de treball de Gas Natural Fenosa a Madrid. Així mateix, s'han provat 25 cotxes de diverses marques (Renault, Citroën, Mercedes, Nissan, Opel, Toyota, BYD, Think City) i motos model Vectrix Li+.

Participació Gas Natural Fenosa

El projecte ha estat executat per un consorci format per set empreses i tres OPI: REE, NEORIS, NLAZA, SOCOIN INGENIERÍA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, AMPLIA, UFINET, UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, UC3M, UPV-IT i CITEAN.

Els principals temes d'interès per a Gas Natural Fenosa dins aquest projecte han estat l'anàlisi de l'impacte del vehicle elèctric, com a càrrega a la xarxa, l'estudi de la mobilitat elèctrica i l'especificació i els requeriments tècnics de les infraestructures de les infraestructures de recàrrega.