Garnet: combustible ecològic per a vehicles de transport de mercaderies

Garnet

Què és?

Projecte europeu l'objectiu del qual és analitzar, tant des del punt de vista tecnològic com econòmic, quines són les millors alternatives per permetre el desenvolupament i desplegament a gran escala d'una xarxa de subministrament de GNL com a alternativa de combustible ecològica i rendible per a vehicles pesants de transport de mercaderies.

 

Aquest projecte té el suport financer de l'Agència Europea de Xarxes de
Transport Transeuropeu (Ten-TEA), organisme dependent de la Comissió Europea la missió de la qual és assegurar el desenvolupament tècnic i financer de projectes d'infraestructures de transport transeuropees amb un orientació especial a la innovació.

 

Dins el marc d'aquest projecte, es durà a terme la instal·lació a Espanya de set estacions de servei de GNL, quatre d'elles fixes i tres estacions mòbils, que permetran una major flexibilitat i rapidesa de subministrament de combustible en zones clau. A les quatre aquestes estacions s'assajaran les tecnologies amb més potencial de desplegament a escala europea. Així mateix, s'avaluarà també la integració de tecnologies de comunicació, el subministrament de grans volums de GNL a les futures estacions de GNL per permetre una gestió adequada de la xarxa.
 

Objectius

  • Construcció de quatre estacions fixes de subministrament de GNL en alguns dels principals corredors europeus de trànsit de mercaderies i desenvolupament de tres estacions mòbils.
  • Investigar la logística de subministrament de GNL a les estacions de proveïment.
  • Definir models de negoci basats en l'experiència d'aquest projecte per subministrar GNL a tot Europa a preus econòmics.
  • Identificar les necessitats i diferències amb les normes regulatòries dels diferents estats membres i proposar mesures que aconsegueixin l'harmonia.
  • Reduir l'impacte mediambiental del transport de mercaderies per carretera en les rutes transeuropees.

Beneficis

L'ús del gas natural com a combustible per al transport contribueix a millorar la qualitat de l'aire, ja que redueix en més d'un 85% les emissions d' òxids de nitrogen i partícules en suspensió contaminants que afecten la salut humana, i fins a un 20% les emissions de CO2, principal gas d'efecte hivernacle. A més, el gas natural disminueix la contaminació acústica en comparació amb el dièsel i pot arribar fins al 50%.

Èxits

Les quatre estacions fixes de proveïment de GNL ja estan construïdes. Actualment, s'estan fent les proves per iniciar la seva operació comercial.

Les tres estacions mòbils de proveïment de GNL les està construint l'empresa HAM Criogénica, S.L. Aquestes estacions es construeixen sobre camions que s'ubicaran en llocs estratègics per ampliar la cobertura de subministrament de GNL.
 

Tecnologies utilitzades

Les quatre estacions fixes de proveïment són del tipus LGNC. Aquestes estacions subministren, a més de GNL, gas natural comprimit (GNC).

 

  • A dues de les estacions (Motilla de Palancar i Riba Roja) se subministra GNL saturat a 8 bar. Aquestes condicions de GNL són les requerides per al funcionament dels camions de les marques Volvo i Iveco.
  • Les altres dues estacions (Alovera i Iruña de Oca) tenen capacitat per subministrar GNL saturat a 8 bar i 18 bar (supersaturat). El GNL supersaturat és el requerit per al funcionament dels camions de les marques Scania i Mercedes Benz.

De les tres estacions mòbils, una subministra només GNL saturat a 8 bar. Les altres dues estacions són del tipus LGNC, amb capacitat per subministrar GNL saturat a 8 bar, GNL supersaturat a 18 bar i GNC.
 

Desplegament

El projecte es va iniciar l'abril del 2012 i es preveu que s'acabi el desembre del 2014. Les estacions són a Motilla del Palancar (Conca), Alovera (Guadalajara), Riba Roja (València) i Iruna de Oca (País Basc). La selecció de les ubicacions esmentades s'ha dut a a terme en funció de les rutes identificades com a prioritàries i definides pel Ten-TEA. Aquestes rutes s'alineen, a més, amb les principals terminals de GNL que estan en funcionament a Espanya.
 

Per validar els resultats del projecte, s'ha arribat a acords amb propietaris de grans flotes de vehicles pesants que utilitzessin les estacions en una primera fase; posteriorment, serà possible ampliar-ho a un nombre més gran d'empreses i autònoms.
 

Participació Gas Natural Fenosa

Per a l'execució d'aquest projecte s'ha creat un consorci liderat per Gas Natural SDG, S.A. i HAM Criogénica. S.L.

 

 

Cofinançament