dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Projecte de Xarxes Intel·ligents al Corredor de l'Henares

Innovació en xarxa

Projecte Price

 

Què és?

Es tracta del major projecte conjunt de demostració de xarxes intel·ligents d'Espanya i un dels més ambiciosos de la Unió Europea. Aquest projecte permetrà transformar en intel·ligents les xarxes de distribució de Gas Natural Fenosa i Iberdrola al Corredor de l'Henares (zona oriental de Madrid i part de la província de Guadalajara).

El projecte Price s'organitza en quatre grans línies d'actuació o subprojectes.
 

  • Price-Xarxa, centrat en el disseny i desenvolupament d'una plataforma de xarxa intel·ligent que permeti la supervisió i automatització de la xarxa completa de distribució.
  • Price-Gen, consisteix en el desenvolupament i instal·lació de concentradors de la mesura als Centres de Transformació per aconseguir una gestió energètica de la xarxa de baixa tensió, cosa que permetrà reduir les pèrdues i millorar els desequilibris a la xarxa.
  • Price-Gdi, orientat a fer possible la incorporació de generació distribuïda en el sistema. Per fer-ho, es preveu la creació de centres de control que permetin optimitzar i supervisar la producció elèctrica de tercers. També s'instal·laran els elements necessaris en dues línies de tensió mitjana que permetin controlar-ne el flux de potència i la tensió.
  • Price-Gde, es preveu desenvolupar un sistema de monitoratge eficient del consum energètic dels clients, mitjançant el desenvolupament i la instal·lació de dispositius de control i gestió del consum esmentat (comptadors intel·ligents, electrodomèstics intel·ligents) en alguns habitatges. Aquest sistema permetrà optimitzar el consum elèctric en conjunt (generació, distribució i consum) mitjançant la implementació de la Gestió Intel·ligent de la Demanda, i permetrà, a més, obtenir un important estalvi energètic. Aquesta divisió també inclou un estudi de mobilitat sostenible mitjançant la instal·lació de punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.


Price està cofinançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i fons FEDER a través del programa INNPACTO2011 amb una inversió de 34 milions d'euros
 

Objectius

  • Millorar l'operació i el manteniment de la xarxa gràcies a les xarxes intel·ligents.
  • Optimitzar la progressiva integració de l'energia renovable i de la generació distribuïda.
  • Impulsar la incorporació dels vehicles elèctrics mitjançant l'elaboració d'un estudi de mobilitat sostenible i la instal·lació de punts de recàrrega.
  • Permetre a les comercialitzadores oferir nous serveis als clients.

Beneficis

Les xarxes intel·ligents portaran nombrosos avantatges per als clients, ja que permetran la prestació de diversos serveis a distància, com ara la lectura del consum en temps real, la tramitació de les altes o baixes dels contractes o la modificació de la potència contractada. També fomentaran la participació dels clients al mercat elèctric, tant en la generació com en el consum, ja que disposaran de la informació necessària per poder-lo modular i contribuir a incrementar l'eficiència energètica. A més, les noves xarxes seran capaces de contribuir a reforçar la seguretat del subministrament elèctric i millorar la qualitat del servei.

Èxits

El 2103 s'està duent a terme el desplegament de la infraestructura, per la qual cosa encara no es poden proporcionar resultats definitius del projecte.

Tecnologies utilitzades

Per a la comunicació entre els concentradors desplegats als Centres de Transformació i els comptadors intel·ligents s'està utilitzant l'estàndard PRIME. PRIME és un estàndard de comunicacions obert i interoperable basat en PLC promogut per una aliança de fabricants, clients i socis tecnològics en què participa Gas Natural Fenosa com a membre principal.

Desplegament

Aquesta iniciativa, promoguda per Gas Natural Fenosa i Iberdrola, beneficiarà més de 500.000 persones que donen servei a les dues companyies a la zona del Corredor de l'Henares, comportarà la instal·lació d'uns 200.000 comptadors intel·ligents i altres dispositius intel·ligents orientats a la gestió del consum energètic, i la modificació de 1.600 centres de transformació per adaptar-los a aquest nou model de distribució d'electricitat.
 

Els treballs de Price van començar el 2011 i s'allargaran fins a finals del 2014. Iberdrola i Gas Natural Fenosa esperen que aquest projecte es converteixi en un referent internacional en l'àmbit de les xarxes intel·ligents, ja que entre els seus objectius hi ha oferir solucions tecnològiques públiques, obertes i estàndards que garanteixin la interoperabilitat i la competència.
 

Participació Gas Natural Fenosa

A Price, hi participen un total de 24 socis, entre els quals hi ha proveïdors industrials i de tecnologies de la informació, centres d'investigació i universitats, a més de la Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE), l'operador del sistema elèctric nacional.

Finançat per:

Logo MINECO

Ministeri de Ciència i Innovació

Cofinançat per:

FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

(FEDER)