dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Energos

Noves eines de gestió de la xarxa

Projecte Energos

 

Què és?

Energos és un projecte d'investigació per al desenvolupament de coneixements i tecnologies que permetin avançar en la implantació de xarxes intel·ligents de distribució d'energia elèctrica (Smart-Grids).

La característica principal d'aquest tipus de xarxes és la seva capacitat per gestionar en temps real la participació de tots els agents que s'hi connectin, de manera que s'aconsegueixi un subministrament sostenible, eficient i segur. Els agents implicats són els generadors, que aporten l'electricitat a la xarxa; els consumidors, que la utilitzen, i els que facin les dues funcions. La seva integració intel·ligent significa que els petits generadors i els milions de clients connectats a les xarxes de distribució estaran vinculats a través de sistemes d'informació i comunicació, i augmentarà el grau d'automatització i control de les xarxes esmentades. Tot això suposarà la incorporació de noves tecnologies i solucions per operar i planificar les xarxes, controlar la generació, inclosa la renovable, i implementar nous serveis energètics i aconseguir major eficiència energètica.

 

Energos s'emmarca dins del Programa de consorcis estratègics nacionals de recerca tècnica (ZENIT) d'impuls a la innovació i al desenvolupament tecnològic en àmbits clau per a la societat. El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) subvenciona la meitat del pressupost, que ascendeix a 24,3 milions d'euros.
 

Objectius

  • Optimitzar l'operació de la xarxa i la gestió de la demanda a través del desenvolupament de noves eines que permetin predir i simular el comportament de la xarxa davant de diferents escenaris de demanda i generació.
  • Facilitar la integració a la xarxa de nous recursos energètics, com ara les infraestructures necessàries per a la incorporació del vehicle elèctric, les energies renovables i la microgeneració o cogeneració domèstica.
  • Augmentar la fiabilitat de la xarxa desenvolupant dispositius intel·ligents de captació de senyals, registre energètic i automatització d'equips de xarxa.

Beneficis

La implantació de xarxes intel·ligents en el sistema elèctric permetrà una reducció del consum elèctric per mitjà d'una gestió més eficient de l'energia, una millor integració de les energies renovables a la xarxa i un paper més actiu dels usuaris en la gestió del consum.

Èxits

El projecte Energos ha permès conèixer, pilotar i avançar en totes les tecnologies necessàries per a la implantació de les xarxes intel·ligents i s'han utilitzat, per exemple, per redactar les especificacions dels equips que s'estan desplegant a les nostres xarxes.

Desplegament

Els actius desenvolupats en el marc del projecte han quedat instal·lats al Laboratori d'Interoperabilitat de Puente Princesa per a una demostració.

Participació Gas Natural Fenosa

El Consorci format per al projecte té la participació de les principals empreses i organismes nacionals en l'àmbit de les xarxes intel·ligents i està liderat per Gas Natural Fenosa, a través d'Unión Fenosa Distribución, amb una participació rellevant d'Indra.

Unión Fenosa Distribución lidera 5 dels 15 subprojectes en què es divideix el projecte: Definició. Funcional, Tècnica i Arquitectura de Xarxa, Seguretat i Disponibilitat d'Actius, Automatització d'Equips Primaris de Xarxa, liderat, Laboratori de Proves, Estàndards i Paquets, i la Coordinació Global del projecte. Encara que altres empreses lideren la resta de projectes, Gas Natural Fenosa hi participa de manera activa en tasques específiques.
 

CDTI