La Fundació Gas Natural Fenosa i ACCIÓ impulsaran conjuntament les exportacions de les petites i mitjanes empreses catalanes

Data
30-07-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

Ambdues entitats col·laboraran en l’impuls de la internacionalització de les pimes i promouran conjuntament els serveis de foment i assessorament de l’exportació entre les petites i mitjanes empreses a Catalunya.

El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, i el conseller delegat d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Ocupació, Joan Tarradellas, han signat un conveni mitjançant el qual ambdues entitats col·laboraran per ajudar a les petites i mitjanes empreses catalanes a iniciar les seves exportacions.

En virtut d’aquest acord, la Fundació Gas Natural Fenosa i ACCIÓ realitzaran actes formatius i de foment de la internacionalització de les pimes i promouran conjuntament els serveis de foment i assessorament de l’exportació entre les petites i mitjanes empreses a Catalunya.

Aquest conveni s’emmarca en el Programa Primera Exportació de la Fundació Gas Natural Fenosa, que té per objectiu formar i assessorar gratuïtament les pimes que vulguin fer la seva primera exportació. La iniciativa se centra a acompanyar les pimes a donar els primers passos en l'àmbit de l'exportació a qualsevol part del món, a través d'un complet pla de formació gratuït i continu que inclou sessions formatives presencials i en línia, assessorament i tutories personalitzades a través de les quals els participants podran adquirir coneixements en temes com màrqueting internacional, gestió empresarial i formació de preus, entre d'altres.

El programa que la Fundació Gas Natural Fenosa va crear l'any 2001 a l'Argentina s'ha implantat aquest any per primera vegada a Espanya. Per participar al programa, les empreses interessades han d'aportar un CIF i inscriure's en el programa a través del web www.fundaciongasnaturalfenosa.org

ACCIÓ ofereix a les empreses catalanes diversos programes per iniciar-se en l’exportació. Durant l’últim any, hi han participat prop de 330 pimes, la meitat de les quals han incorporat en finalitzar el programa una persona al departament d’exportació. El 67% dels mercats de destí prospectats eren europeus (França, Alemanya, Regne Unit i Itàlia, entre d’altres). El nombre de comandes rebudes de l’estranger va augmentar un 103% durant l’estada al programa i les exportacions per cada empresa van incrementar-se en 36.500€. ACCIÓ ha obert fins al 18 de desembre noves convocatòries per als programes Empresa Exporta i Iniciació a l’Exportació: http://accio.gencat.cat/comenca-exportar.

Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient i promou activitats culturals, mitjançant el seu Museu del Gas, dirigides a la preservació i difusió del patrimoni històric i cultural del sector. Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, el Marroc, Itàlia i Moldàvia.

 Barcelona, 30 de juliol de 2014.

Arxius relacionats