Gas Natural Fenosa ha fet avui una emissió pública de bons de 500 milions a 10 anys i amb un cupó anual del 2,875%

Data
27-02-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

L'emissió, la demanda de la qual va superar els 5.000 milions d'euros, servirà per optimitzar l'estructura financera de la companyia, incrementar la seva àmplia liquiditat i augmentar el pes del mercat de capitals en les seves fonts de finançament.

  • Des del juny del 2009, Gas Natural Fenosa ha fet emissions públiques de deute per un import proper als 13.000 milions d'euros.

Gas Natural Fenosa ha tancat avui una emissió de bons per un import de 500 milions d'euros i venciment al març del 2024. Aquesta emissió s'ha fixat amb un cupó anual del 2,875% i un preu d'emissió dels nous bons del 99,734% del seu valor nominal.

L'emissió, que s'ha llançat aquest matí dins del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), va ser sobresubscrita en 10 vegades, amb ordres d'uns 400 inversors institucionals de 37 països, la qual cosa suposa que al voltant del 93% es va subscriure amb inversors estrangers, entre els quals destaquen els d'Alemanya, la Gran Bretanya, França i Suïssa.

Els fons rebuts en aquesta operació, el desemborsament dels quals estan previstos per al proper 11 de març, serviran per optimitzar l'estructura financera de la companyia, en augmentar el pes del mercat de capitals, allargar la vida del deute i millorar el perfil de venciments. Tot això permetrà augmentar la ja àmplia liquiditat de la companyia.

Des del juny del 2009, Gas Natural Fenosa ha fet emissions públiques per un import proper als 13.000 milions d'euros, la gran majoria dels quals, 12.450 milions, s'han dut a terme als mercats europeus. La resta correspon a deute emès en diversos països d'Amèrica Llatina, on la companyia disposa d'activitat.

El cupó mitjà d'aquests 12.450 milions d'euros és del 4,62%, que s'han emès a un termini mitjà de 7,4 anys.

Barcelona, 27 de febrer de 2014