La Fundación Gas Natural Fenosa analitza a Múrcia alternatives energètiques més eficients per fer front a la crisi

Data
04-03-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

Al llarg de la jornada, s'han presentat algunes de les iniciatives que existeixen actualment per millorar l'eficiència en tot el cicle d'energia.

  • La multinacional energètica promou, a través de la seva fundació, la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia.

Manuel Campos, conseller de Presidència de la Regió de Múrcia i el director general de la Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han inaugurat avui a Múrcia el seminari "Alternatives energètiques per a un món en crisi", que ha reunit més de 150 professionals d'empreses energètiques, industrials, extractives, d'explotació de combustibles fòssils i de climatització d'edificis, així com experts vinculats als sectors de l'energia, l'eficiència energètica, les administracions públiques i el medi ambient. La clausura va anar a càrrec del conseller d'Indústria, Empresa i Innovació de la Regió de Múrcia, José Ballesta.

Després de la inauguració, la presidenta de la Plataforma Tecnològica Espanyola d'Eficiència Energètica, Rocío Fernández Artime, ha iniciat la sessió presentant la iniciativa que agrupa més de 550 empreses i institucions i que té per objectiu contribuir a la reducció de la demanda energètica mitjançant l'aplicació de millores en l'eficiència. Ha explicat que l'últim sector en què han focalitzat els seus esforços, ha estat l'hoteler, en què han estudiat solucions que podrien suposar la creació de més de 4.500 llocs de treball, amb un impacte de 800 M € i un estalvi de més de 100 MWh per any.

Per la seva part, el responsable de Màrqueting Tècnic de la Zona Llevant de Saunier Duval, Juan Carlos Galán, ha presentat les diverses tecnologies d'hibridació al sector de la climatització que compleixen els requeriments de confort necessaris amb un cost menor energètic i d'emissions. Així mateix, ha assenyalat que la hibridació del gas natural juntament amb altres fonts energètiques permet millorar l'eficiència de la instal·lació.

José María Roqueta, president de l'Associació Espanyola per a la Promoció de la Cogeneració (Cogen Espanya), ha assenyalat el paper clau que aquesta exerceix en la millora de l'eficiència energètica i ha reivindicat un millor tractament econòmic i regulatori en aquest sector.

Un nou mapa energètic mundial

Per la seva part, el project manager de l'IREC, Rajai Aghabi, ha destacat el potencial de l'energia eòlica marina i els reptes a què aquesta font d'energia s'enfronta, subratllant que és l'energia renovable que més ha avançat en la millora del seu rendiment i la disminució del seu cost per unitat energètica produïda.

El coordinador del Laboratori de Geologia del Centre de Tecnologia Repsol, Miguel Ángel Caja, ha explicat el paper clau de les noves tecnologies d'exploració de Repsol, que permeten obtenir, a preus competitius, recursos d'hidrocarburs situats a enormes profunditats.

Per acabar, Mariano Marzo, catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona, ha comentat que, des de l'any 2008, l'explotació del gas no convencional d'esquist o shale gas ha canviat el món de l'energia. Així mateix, ha assenyalat com el renaixement de la producció de petroli i gas als EUA a partir de fonts no convencionals "light tight oil i shale gas", no només està transformant el paper d'Amèrica del Nord en el comerç mundial de l'energia i impulsant la seva activitat econòmica, sinó que també està qüestionant seriosament la competitivitat de l'economia europea al mercat mundial i redibuixant un mapa energètic global.

Fundación Gas Natural Fenosa

Amb aquesta iniciativa, la Fundación Gas Natural Fenosa prossegueix amb el desenvolupament de la seva activitat, orientada a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia de forma coherent amb el respecte i la preservació del medi ambient.

Múrcia, 4 de març de 2014