La Junta de Gas Natural Fenosa va aprovar els resultats de 2013 i va donar suport a la revisió estratègica de la companyia fins a l'any 2015

Data
11-04-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

El president, Salvador Gabarró, i el conseller delegat, Rafael Villaseca, van presentar als accionistes els resultats de 2013, exercici marcat per l'impacte dels ajustaments fiscals i regulatoris.

  • L'EBITDA consolidat de l'exercici va ser de 5.085 milions, gràcies al bon comportament de les activitats internacionals, que sumen el 44,1% del total d'EBITDA i contribueixen a mantenir el resultat de la companyia.
  • La Junta General d'Accionistes va aprovar una remuneració als accionistes de 898 milions d'euros en efectiu (0,897 euros per acció), amb càrrec als resultats de 2013, la qual cosa implica mantenir el pay-out en el 62,1%.
  • Per al president, Espanya té el repte regulador de lluitar per les interconnexions elèctrica i gasista i jugar un paper destacat en la seguretat de subministrament a Europa.
  • Durant 2013, l'acció de Gas Natural Fenosa es va revalorar un 37,7% i va tancar l'exercici pràcticament en màxims anuals.
  • Ambdós directius van destacar davant dels accionistes la importància creixent de les activitats internacionals, la fortalesa del model de negoci de la companyia i el compromís amb una sòlida política de dividend en efectiu.

El president de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, ha presidit avui a Barcelona la Junta General Ordinària d'Accionistes, que ha aprovat els comptes i l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2013. Durant la Junta, el conseller delegat, Rafael Villaseca, ha traslladat als accionistes les principals línies d'actuació fixades en la revisió del pla estratègic. "En l'entorn actual de mercat destaca una evolució atractiva del mercat internacional de gas i les expectatives de creixement continuat a l'Amèrica Llatina", ha concretat el conseller delegat.

El resultat net de l'exercici passat es va situar en 1.445 milions, amb un increment del 0,3% respecte del 2012. Segons ha assenyalat el president durant la seva intervenció davant dels accionistes, "els resultats obtinguts són molt raonables i estables, tenint en compte l'entorn difícil i exigent en què hem operat".

Aquest escenari complex va obligar la companyia a revisar, a les darreries de l'any passat, les línies estratègiques per al període 2013-2015, i a fer una previsió per a 2017. "Consolidarem la nostra posició rellevant al mercat global del gas natural liquat, desenvoluparem la generació elèctrica en mercats emergents i mantindrem l'expansió de la distribució de gas a Espanya. El nostre objectiu és preparar la companyia per continuar creixent a partir de 2015, quan la recuperació econòmica es comenci a consolidar", ha assenyalat Salvador Gabarró davant dels accionistes.

El president ha destacat que, durant el 2013, l'acció es va revalorar un 37,7% i va tancar l'exercici pràcticament en màxims anuals. "Els mercats continuen reconeixent l'esforç permanent que fa, dia a dia, Gas Natural Fenosa, circumstància que es mostra en l'evolució de la cotització", ha assenyalat el president.

Salvador Gabarró ha explicat als accionistes les noves línies estratègiques de Gas Natural Fenosa per al període 2013-2015, i visió a 2017, que la companyia va presentar a l'acabament de l'exercici, una vegada complerts tots els objectius a 2012 que s'havia marcat. "S'han establert nous objectius realistes i adaptats al context macroeconòmic, energètic i, sobretot, a l'important impacte regulador a Espanya, per continuar complint amb els nostres compromisos davant de vostès", ha assenyalat el president. En aquest sentit, "el nostre objectiu és preparar la companyia per continuar creixent a partir de 2015", ha afegit Salvador Gabarró.

Durant la seva intervenció, el conseller delegat, Rafael Villaseca, ha explicat que els resultats obtinguts el 2013 "són més que satisfactoris". El conseller delegat ha remarcat "el creixent pes de les activitats internacionals dins del mix del negoci, d'acord amb les nostres línies estratègiques". L'activitat internacional, ha assenyalat Villaseca, va generar l'any passat 2.242 milions d'euros, el 44% de l'EBITDA de la companyia. La major part d'aquesta xifra, un 58%, va correspondre a les activitats a l'Amèrica Llatina.

Així mateix, el conseller delegat ha afegit que "la companyia es troba ben posicionada per aprofitar l'augment previsible en la demanda mundial de GNL els pròxims anys" i ha repassat els últims contractes de proveïment signats per Gas Natural Fenosa, entre els quals destaquen el de Cheniere (EUA), Shah Deniz (Azerbaidjan) o Yamal, tancat a les darreries de l'any 2013.

Principals fites internacionals el 2013

Gas Natural Fenosa manté una activitat internacional creixent des de fa diversos anys. El 2013, les activitats internacionals de Gas Natural Fenosa van assolir el 44,1% de l'EBITDA total consolidat de la companyia, que va ser de 5.085 milions d'euros, i van permetre, juntament amb els diferents plans d'eficiència posats en marxa, mantenir els resultats de la companyia durant l'exercici.

A l'Amèrica Llatina i durant 2013, la companyia es va adjudicar la distribució de gas al sud del Perú per als pròxims vint anys i va renovar la concessió per distribuir electricitat a Panamà, per un nou període de quinze anys.

Així mateix, la companyia continua amb la construcció del parc eòlic de Bií Hioxo, a Mèxic, i de la central hidroelèctrica de Torito, a Costa Rica, els projectes de generació elèctrica més significatius que la companyia desenvolupa en l'actualitat. Actualment, Gas Natural Fenosa opera ja en les tres principals economies de la zona, el Brasil, Mèxic i Colòmbia.

El setembre de 2013, la companyia va reforçar la seva cartera de proveïments amb la signatura d'un acord amb el consorci Shah Deniz, d'Azerbaidjan, que li permetrà reforçar la seva expansió a Itàlia i potenciar la cartera per al creixement de Gas Natural Fenosa a Europa.

L'any passat, Gas Natural Fenosa també va tancar un acord amb Yamal LNG per rebre prop de 3,2 bcm anuals de gas natural liquat abans del final de 2020. D'altra banda, la multinacional va anunciar l'avenç a 2016 dels lliuraments de GNL acordats amb Cheniere, que subministrarà 5 bcm anuals amb llibertat de destinació.

En l'àmbit de la comercialització, la companyia va subscriure un contracte amb Kogas, important operador gasista de Corea del Sud i primer importador de GNL del món, per subministrar-li entre 1 i 1,5 bcm de gas durant els pròxims dos anys. L'acord se suma als subscrits anteriorment amb empreses del Japó i l'Índia, alhora que contribueix a incrementar la posició de Gas Natural Fenosa a Àsia, on hi ha mercats amb alt potencial de creixement.

El 2013, Gas Natural Fenosa va reforçar la seva presència en infraestructures gasistes, amb l'entrada en l'accionariat del gasoducte Medgaz, on ja disposa d'una participació del 15%. Així mateix, va signar un nou contracte de subministrament amb Sonatrach, associat a aquesta infraestructura que uneix Algèria directament amb Espanya.

Al mercat europeu, la companyia va enfortir la seva posició al mercat francès, on la seva comercialitzadora de gas és un dels tres nous entrants amb més quota de mercat, i a Portugal, on va guanyar un concurs públic internacional per al subministrament de gas natural en emmagatzematges subterranis.

Situació del sector energètic espanyol

El president i el conseller delegat van coincidir a assenyalar que els grans reptes del sector encara passen per la solució definitiva al dèficit de tarifa elèctric i la definició d'un model energètic estable i sostenible.

Durant el seu discurs, Salvador Gabarró ha destacat l'important paper que pot jugar Espanya els pròxims anys si es potencien les interconnexions, especialment les gasistes. "El nostre país ha d'aprofitar la seva situació estratègica i les seves infraestructures energètiques per jugar un paper important en la seguretat de subministrament d'Europa, sobretot en gas, tal com han reconegut obertament les institucions comunitàries i ha proposat recentment el nostre president del Govern a Brussel·les amb motiu de la crisi d'Ucraïna", ha assenyalat el president.

Segons ha explicat Rafael Villaseca, el 2013 els subsidis es van incrementar un 6% fins als 12.009 milions d'euros, dels quals la major part, més de 9.000 milions, corresponen a primes al Règim especial. "Els costos associats al sistema, fonamentalment subvencions i els diners destinats a pagar el propi dèficit de tarifa, suposen pràcticament un terç dels costos totals del sistema. Mentrestant, el pes de les activitats regulades de transport i distribució amb prou feines assoleixen el 15% dels costos totals", ha indicat el conseller delegat.

Ambdós directius han remarcat la necessitat d'emprendre la reforma normativa del sector tenint en compte la sostenibilitat econòmica del sistema, la capacitat instal·lada i l'impuls a la competitivitat industrial, a més de la sostenibilitat ambiental.

Fortalesa financera

Rafael Villaseca ha destacat davant dels accionistes la solidesa financera de la companyia, així com la seva encertada política de despalanquejament en l'actual entorn macroeconòmic. "Tots els objectius marcats en el pla estratègic anterior s'han complert i hem estat capaços de reduir el deute en més de 11.000 milions entre els anys 2009 i 2013", ha assenyalat el conseller delegat.

Només durant 2013, la companyia va aconseguir reduir deute en 1.400 milions d'euros sense haver de recórrer a extraordinaris. A tancament de l'exercici, el deute financer net va ser de 14.641 milions d'euros i va situar el nivell d'endeutament en el 49,4%, davant el 51,8% de l'any anterior. El 87,7% del deute financer net té un venciment igual o posterior a l'any 2016 i la vida mitjana del deute es va situar en 5 anys a les darreries de 2013.

Remuneració a l'accionista

La Junta General d'Accionistes ha aprovat, d'acord amb l'ordre del dia, destinar 898 milions d'euros a dividends, la qual cosa suposa abonar en efectiu un dividend brut total de 0,897 euros per acció, amb càrrec als resultats de 2013, un increment del 0,3% sobre l'import abonat l'any anterior.

L'increment del dividend aprovat per la Junta permet a Gas Natural Fenosa assolir un pay-out del 62,1%, en línia amb el compromís de la companyia amb els seus accionistes.

Evolució borsària el 2013

Durant l'any 2013, el comportament de la cotització del valor de Gas Natural Fenosa va ser superior a la de seus comparables els últims anys. L'acció es va revalorar un 37,7% i va tancar l'exercici pràcticament en els seus màxims anuals. Els darrers tres anys, la rendibilitat per evolució de la cotització ha estat d'un 62,7%, percentatge que s'eleva a 84,7%, si se suma la rendibilitat pels dividends cobrats.

Acords de la Junta General d'Accionistes

La Junta General Ordinària d'Accionistes de Gas Natural Fenosa ha adoptat, entre altres acords, aprovar els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici 2013.

Així mateix, la Junta ha aprovat la reelecció dels consellers Antonio Brufau Niubó, Enrique Alcántara García-Irazoqui i Luis Suárez de Lezo.

A la Junta General d'Accionistes van assistir prop de 800 persones, entre accionistes i convidats, i es va assolir un quòrum proper al 81,3%.

 

Barcelona, 11 d'abril de 2014