La Fundació Gas Natural Fenosa i Aragón Exterior impulsaran conjuntament les exportacions de les pimes aragoneses

Data
17-09-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

Ambdues entitats col·laboraran en l'impuls de la internacionalització de les pimes i promouran conjuntament els serveis de foment i assessorament de l'exportació entre les petites i mitjanes empreses a Aragó.

  • La Fundació Gas Natural Fenosa és la quarta entitat que s'incorpora al Programa d'Empreses Tractores posat en marxa per Aragón Exterior.


El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, i el conseller d'Economia i Ocupació del Govern d'Aragó, Francisco Bono, han signat un conveni mitjançant el qual ambdues entitats col·laboraran per ajudar les petites i mitjanes empreses aragoneses a iniciar les seves exportacions.

En virtut d'aquest acord, la Fundació Gas Natural Fenosa i Aragón Exterior –empresa pública de la comunitat autònoma d'Aragó–, celebraran actes formatius i de foment de la internacionalització de les pimes i promouran conjuntament els serveis de foment i assessorament de l'exportació entre les petites i mitjanes empreses de la comunitat autònoma d'Aragó.

Aquest conveni s'emmarca en el Programa Primera Exportació de la Fundació Gas Natural Fenosa, que té per objectiu formar i assessorar gratuïtament les pimes que vulguin fer la seva primera exportació. La iniciativa se centra a acompanyar les pimes a fer els seus primers passos en l'àmbit de l'exportació a qualsevol part del món, a través d'un complet pla de formació gratuït i continu que inclou sessions formatives presencials i en línia, assessorament i tutories personalitzades a través de les quals els participants adquireixin coneixements en temes com el màrqueting internacional, la gestió empresarial i la formació de preus, entre d'altres.

El programa que la Fundació Gas Natural Fenosa va crear el 2001 a l'Argentina s'ha implantat aquest any per primera vegada a Espanya. Per participar en el programa, les empreses interessades han d'aportar un CIF i inscriure's en el programa a través del web www.fundaciongasnaturalfenosa.org.

Programa d'Empreses Tractores d'Aragón Exterior

El programa Arex Network, en el qual s'enquadra el d'Empreses Tractores, està servint perquè les grans companyies amb experiència i èxit internacional donin suport i consell a les pimes que volen sortir a vendre fora, però també per mostrar les oportunitats que aquestes grans empreses ofereixen al si dels seus corresponents grups internacionals.

La Fundació Gas Natural Fenosa és la quarta entitat que s'incorpora al Programa d'"Empreses Tractores: multinacionals en procés d'expansió", en el qual ja participen grans companyies implantades a Aragó amb intensa activitat internacional, en alguns casos global, com ara General Motors, CEMEX i Yudigar. Després de gairebé dos anys d'activitat, més de 400 empreses aragoneses s'han beneficiat dels avantatges d'Arex Network i de la xarxa internacional d'empreses i han participat en les seves activitats.

Aragón Exterior (AREX) és l'empresa pública adscrita al Departament d'Economia i Ocupació del Govern d'Aragó, que promou la internacionalització de les empreses aragoneses. La seva finalitat és atreure la inversió d'empreses estrangeres a Aragó i per a això duu a terme la difusió dels avantatges del Govern d'Aragó com a destinació d'inversió i actua com a interlocutor per facilitar els projectes d'implantació de les empreses estrangeres. A més a més, ofereix assessorament i suport individualitzat a través de la seva xarxa internacional de delegacions i consultores locals a més de 45 països.

Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient, i promou activitats culturals a través del seu Museu del Gas, dirigides a la preservació i la difusió del patrimoni històric i cultural del sector. Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, el Marroc, Itàlia i Moldàvia.

 

Saragossa, 17 de setembre de 2014.